יד שנייה

מארגני פסטיבל אייקון מעמידים מתחם יד שנייה כשירות לקהל המבקרים, במטרה לאפשר למעוניינים בכך להציע פריטים למכירה, כגון ספרים, חוברות קומיקס, פוסטרים, סרטים, דגמים, אקשן פיגרס ועוד.

מתחם היד השנייה ממוקם בקומת הכניסה של אשכול הפיס. לאחר הכניסה ללובי יש לחצותו לצדו השני ולגשת לדלת הכניסה הימנית ביותר (סמוך לשירותי הנשים).

טופס הגשת פריטים לדוכן היד השנייה יפורסם בעמוד זה בקרוב.

השימוש בדוכן כפוף ל"תנאי השימוש במתחם יד שנייה" המובאים להלן. מבקרים שמעוניינים למכור פריטים יכולים למסור אותם במתחם ולאסוף אותם או את תמורתם בסוף הפסטיבל. מכירת הפריטים אינה כרוכה בעמלה.

שעות פעילות המתחם: 26-25 בספטמבר בשעות 20:00-10:00; 27 בספטמבר בשעות 19:00-10:00. לא יתקבלו פריטים חדשים למכירה במתחם לאחר השעה 12:00 ביום השלישי של הפסטיבל.

לשם הגשת הפריטים למכירה אנא מלאו את טופס מתחם היד השנייה. לאחר מכן הדפיסו את הטופס והביאו אותו איתכם למתחם יחד עם המוצרים שתרצו למכור.

הוראות למילוי הטופס אפשר למצוא בהמשך העמוד. ניתן יהיה למצוא טפסים למילוי ידני גם במתחם עצמו. לשאלות ולהסברים נוספים אנא פנו אלינו בדוא"ל secondhand@iconfestival.org.il

דוכן יד שנייה: תנאי שימוש

במסגרת פסטיבל איקון מעמידים מארגני הפסטיבל (להלן: הנהלת הפסטיבל) מתחם יד שנייה (להלן: המתחם) לשימוש קהל המבקרים. מטרת המתחם היא לתווך בין מבקרים המעוניינים למכור פריטים השייכים להם (להלן: המוכר), ואשר יש להם שייכות לנושא הפסטיבל, לבין מבקרים המעוניינים לרכוש אותם, בצורה מוסדרת ומסודרת. השימוש במתחם מותנה בהסכמת המוכר לתנאים המפורטים מטה. התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך תקפים לשני המינים.

תנאי השימוש במתחם:

 1. על הפריטים הנמכרים להיות קשורים לאופי הפסטיבל, כלומר למדע בדיוני, לפנטזיה או למשחקי תפקידים. פריטים אחרים לא יתקבלו.
 2. לא יתקבלו פריטים שיש במכירתם משום הפרה של זכויות יוצרים, כגון דיסקים צרובים, ספרים משוכפלים וכדומה.
 3. הנהלת הפסטיבל שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל פריטים מאדם מסוים, לא לקבל פריטים מסוימים או להפסיק לקבל פריטים בכלל.
 4. הנהלת הפסטיבל אינה מתחייבת למכור את הפריטים שיימסרו למתחם.
 5. מחירי הפריטים ייקבעו אך ורק על ידי המוכר. על המחירים להיות בכפולות של 5 שקלים.
 6. המוכר רשאי לשנות את המחיר המבוקש אך ורק בכתב ובחתימה על טופס חדש, ולאחר החזרת אישור המסירה של הטופס הקודם.
 7. לא תתאפשר מסירת פריטים למתחם בלי חתימה על "הצהרת בעל הפריטים" הנמצאת בטופס מתחם היד השנייה.
 8. הנחת הפריטים במתחם תיעשה אך ורק על ידי צוות המתחם, לאחר קבלת הטופס המלא מהמוכר.
 9. הנהלת הפסטיבל אינה אחראית על הפריטים במקרה של נזק, אובדן או גנבה, בין אם אירעו בזמן הפעלת המתחם או בעת אחסון המוצרים (ראו בסעיף 10 להלן).
 10. הנהלת הפסטיבל אחראית לאחסון הפריטים שלא נמכרו בשני ימי הפסטיבל הראשונים, עד לפתיחת המתחם למחרת, בכפוף לרשום בסעיף 9 לעיל.
 11. על המוכר מוטלת האחריות לאסוף את הפריטים ו/או את הכסף תמורתם עד לשעה 19:00 ביום האחרון של הפסטיבל.
 12. הנהלת הפסטיבל אינה מחויבת לדייק בשעות הפתיחה והסגירה של המתחם. על המוכר מוטלת האחריות לברר את שעות פעילות המתחם בכל יום, וזאת למרות מה שמצוין בטופס מתחם היד השנייה ובעמוד זה באתר הפסטיבל.
 13. לא יתאפשר איסוף פריטים או כסף מהמתחם ללא הצגת אישור המסירה הנמצא בספח לטופס מתחם היד השנייה וללא חתימה על אישור קבלה הנמצא בטופס מתחם היד השנייה.
 14. אם בעל הפריט מעוניין לתרום פריט במקרה שלא יימכר, עליו לסמן את העמודה המתאימה בטופס מתחם היד השנייה.
 15. פריטים שלא יימצא להם דורש לאחר סגירת המתחם ביום האחרון של הפסטיבל ייתרמו בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת הפסטיבל. כסף שלא יידרש עד לסגירת המתחם בשעה 19:00 ייחשב כאילו נתרם לפסטיבל.

הוראות למילוי הטופס להדפסה:

 1. יש למלא רק את הנתונים האישיים של בעל הפריטים ואת תיאורי הפריטים.
 2. אין למלא את התאים המסומנים באפור בטופס – מספר הטופס, התאריך והשעה. תאים אלה מיועדים לשימושו של צוות המתחם.
 3. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הרלוונטיים בשני חלקי הטופס, ובכלל זה שמות הפריטים, סוג הפריטים (ספר, משחק, דגם, DVD וכו'), המחיר הרצוי וסימון עמודת התרומה בהתאם לרצונך.
 4. אם ברצונך לתרום את הפריט במקרה שלא יימכר, אנא סמן X בעמודה המתאימה.
 5. אין לחתום על הטופס אלא אם כן קראת והבנת את תנאי השימוש במתחם כפי שהם מופיעים במתחם ובאתר. השימוש במתחם מותנה בהסכמת בעל הפריטים לתנאים המפורטים בתנאי השימוש במתחם כפי שהם מפורטים לעיל.
 6. ההוראות שלעיל כתובות בלשון זכר אך תקפות לשני המינים.

כאן יפורסם קישור להורדה של טופס פרסום מוצרים למכירה במתחם היד שנייה. (אל תשכחו להביא אותו אתכם למתחם, מודפס ומלא, יחד עם הפריטים).

שאלות נוספות

האם יש הגבלה על כמות הפריטים שאני יכול למכור? לא.

מי קובע את המחיר לפריטים שלי? רק אתה. בזמן מילוי הטפסים תתבקש לבחור את הסכום המבוקש על כל אחד מהפריטים שבכוונתך למכור. צוות המתחם אינו רשאי לשנות את המחיר או למכור את המוצר במחיר שונה מהמבוקש. עם זאת, על המחיר להיות בכפולות של חמישה שקלים.

לא מתחשק לי לסחוב את הספרים בחזרה הביתה אם לא יימכרו, מה לעשות? פריטים שלא יימכרו ולא יילקחו מהמתחם בסוף הפסטיבל ייתרמו לספריות.

פריט שלי נמכר. איך אני מקבל את הכסף? עם מסירת הפריטים למתחם תקבל שובר מסירה – הקפד לשמור עליו! כשתגיע לאסוף את חפציך תתבקש להציג את השובר. תמורתו תקבל את כל הפריטים שלא נמכרו ואת הכסף שהתקבל תמורת כל היתר. אנא הקפד להגיע בשעות הפעילות של המתחם. איסוף הכסף יתאפשר עד השעה 19:00 ביומו האחרון של הפסטיבל. לא תתאפשר החזרת פריטים או כסף אחרי תום הפסטיבל.

פריט שמסרתי נעלם בלי שנמכר. מה לעשות? למרבה הצער, אי אפשר למנוע באופן מוחלט גניבות. הנהלת הפסטיבל אינה אחראית לחפצים שנמסרו למכירה במתחם.

האם אני יכול לעמוד ליד דוכן היד השנייה ולמכור את הפריטים בעצמי? לא. דבר כזה ייצור עומס בלתי אפשרי על המתחם.

האם אוכל לשלוח מישהו שיאסוף בשבילי את הפריטים ו/או הכסף מהמכירות?

על מנת שאדם אחר יוכל לאסוף את הפריטים וכספך מהמתחם, עליו להצטייד בתעודת הזהות שלך ובאישור כתוב וחתום המאשר לו את איסוף הפריטים, וזאת פרט לשובר המסירה. בלעדי שלושת אלה לא נוכל לאשר את האיסוף.

ואם יש לי שאלות? אחראי המתחם יהיה זמין בדוא"ל טרם הפסטיבל ובאזור הדוכן בזמן הפסטיבל. אפשר ליצור עמו קשר בכתובת secondhand@iconfestival.org.il.