סגל הפסטיבל

מידע על סגל הפסטיבל יפורסם בקרוב.

 

מנהל הפסטיבל: תומר שלו

מנהלת התוכן: ענת קרסילשצ'יקוב

מנהל ההפקה: טל גולדמן